Årsmöte 12 juli

Årsmöte äger rum 12 juli kl 18, Fredsgatan 47 (på gården hos Morten Mårvad) Sala.

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Aktuellt