Restriktioner på grund av Covid-19

Restriktioner på grund av Covid-19 gör att vi endast får ta in 50 personer i publik på våra matcher.