Sala HF söker efter personer som kan assistera vid covid-19 vaccination i Sala

Hej alla! 

Covid-19 vaccinationen pågår nu i Sala, och Sala HF har fått frågan om vi har personer som kan assistera vissa dagar i veckan en tid framöver, tillsammans med andra föreningar. Det som behövs är några friska, vuxna personer som kan hjälpa till att vid inslussning och väntrum för dom som skall få vaccin. Allt annat tar såklart sjukvårdspersonal hand om. 

Per idag är detta ca 3 dagar i veckan, kan vara mellan 08.30-16.00 beroende på tillgång till vaccin. Ofta blir det kortare dagar. 

Kommande vecka behövs en person den 3/3 mellan 11.00-15.30, sen blir det behov av fler när schemat läggs vidare. Normalt kommer det finnas tre personer på plats så ni kommer inte vara där ensamma med ansvaret. 

Detta är såklart en viktig insats så sjukvårdspersonalen kan fokusera på vaccinationen och inte det andra runt omkring. Så vi skulle vara tacksamma om det finns personer som kan hjälpa till framöver. 

Har du möjlighet att hjälpa till, eller frågor runt uppdraget, så ring Maria Pettersson på 070 655 4636 så snart du kan. 

Stort tack för att ni ställer upp!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Sala HF

Aktuellt